Uitlaatservice.
Home.
Gedragsproblemen.
En alles voor het geluk van uw hond
Bachbloesemremedies.
Hondsgeluk hondenuitlaatservice
Contact.
Over Hondsgeluk.
Links.
hondenuitlaat
Foto's.

Algemene voorwaarden  hondenuitlaatservice

 

 

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een degelijke halsband en riem.

Hondenuitlaatservice Hondsgeluk laat uw hond(en) minimaal 15 minuten uit.

Strippenkaarten/wandelkaarten blijven 2 maanden geldig.

Betaling uitsluitend contant of per bank, betaling dient op de eerste dag van elke nieuwe periode voldaan te zijn.

Losse uitlaat beurten dienen per keer contant te worden voldaan.

Indien u voor beëindiging van de kaart het contract met ons beëindigd zal het restant terug betaald worden.

Annuleringen kunnen kosteloos doorgegeven worden tot 20.30 op de dag vóór de uitlaat.

De opdrachtgever geeft hondenuitlaatservice Hondsgeluk toestemming om het huis d.m.v. een sleutel te betreden.

Hondenuitlaatservice Hondsgeluk is niet aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes al dan niet opgelopen tijdens een wandeling.

Opdrachtgever dient een aansprakelijkheidsverzekering (WA) te hebben afgesloten voor hun hond.

Opdrachtgever geeft hondenuitlaatservice Hondsgeluk toestemming om de hond(en) ingeval van ernstig letsel of verwonding, zonder overleg direct naar een dierenarts te vervoeren. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de dienst stop te zetten tijdens haar vakantie. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever tijdig op de hoogte hiervan.

Eigenaar van de hond accepteert dat de hond na de wandeling wel eens vies/nat kan zijn. Wij zorgen voor de eerste reiniging (drogen met een handdoek), maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verdere gevolgen hiervan.

Hondenuitlaatservice Hondsgeluk is niet aan te merken als eigenaar van de hond. Hondenuitlaatservice Hondsgeluk is door ondertekening van de overeenkomst gemachtigd om de hond uit te laten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade wanneer zij de overeenkomst niet uit kan voeren op grond van een ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet te voorziene omstandigheid, zoals: weersomstandigheden, familieomstandigheden, autoproblemen en ziekte.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het weglopen van de hond, tenzij door opzet of grove schuld.

Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat wij op de afgesproken dagen en tijden toegang hebben tot de plaats waar uw huisdier zich bevind.

Indien uw hond niet aanwezig is of dat wij geen toegang hebben tot deze plaats worden de kosten van de geplande wandeling of visite volledig in rekening gebracht.

 

Terug.
Individuele uitlaat.
Werkwijze.
Tarieven.
Wandeltijden.
puppy-plan.
Hondsgeluk  op